Historie

1986

Počátky firmy ve sklepních prostorách rodinného domu, zřízena první dílna na opravy psacích strojů.

1987

Vznik drobné provozovny při MNV Šeberov, sklepní prostory rozšířeny o sklad a expedici.

1988

Provoz na dvě směny, zaměstnáno šest techniků, klasický manufakturní systém, na základě povolení dle vyhl. 1/88sb. zřízena živnost.

1989

Manufaktura na rychločištění a opravy psacích strojů, 10 zaměstnanců, práce na dvě směny.

1990

Provoz rozšířen o další prostory, práce na dvě směny, 15 zaměstnanců.

1991

Provoz přestěhován na Pankrác, práce na jednu směnu, 36 zaměstnanců.

1992

Provoz přestěhován na Novodvorskou, přes noc se osamostatnilo 33 pracovníků, kteří si zřídili konkurenční firmu, firma prožívá velmi těžké období.

1993

Přestěhování firmy do vlastního firemního objektu v Hrnčířích, založení společnosti s ručením omezeným, převedeno 15 zaměstnanců a veškerá činnost servisu a obchodu, který zaznamenává prudký vzrůst. Těžké období je zažehnáno.

1994

Společnost má tři společníky, 20 zaměstnanců, vlastní učňovské středisko na výuku techniků, obchod a servis se prudce rozvíjí.

1995

Po neshodách odchod jednoho společníka a jeho vyplacení.

1996

Po nezdařilém pokusu zaměstnanců o vytvoření vlastní společnosti v čele s jedním společníkem jejich propuštění a vyplacení společníka, opět nastaly těžké časy.

1997

Noví lidé a nový ekonomický systém. Prudký nárůst produktivity práce, vysoké výkony, malé náklady, možnost splácet vysoké dluhy společnosti.

1998

Podepsány kontrakty na komplexní zásobování velkých podniků, další splácení dluhů.

1999

Rekonstrukce budovy společnosti a zdokonalení dopravního systému rozvozu zboží.

2000

Rekonstrukce interiéru budovy, otevření samoobsluhy s kancelářskými potřebami, spuštění internetového obchodu.

2001

Díky komplexnímu servisu provádíme opravy a údržbu techniky v zahraničních misích armády ČR SFOR v Bosně.

2002

Zahájení výroby a dodávky osvětlovacích a zdrojových přívěsů za automobil pro AČR a 6. polní nemocnici v Afghánistánu. Výstavba PC sítě a satelitních TV rozvodů v misi KFOR Kosovo, údržba a opravy techniky. Servisní zásah na americké základně v campu Doha v Kuwaitu u českých chemiků.

2003

Zajištění techniky a vybavení pro 6. polní nemocnici v Afghánistánu, po návratu její servis a příprava na odjezd do Iráku. Rozšíření maloobchodu a servisních aktivit pro tuzemský trh.

Otevření Relax Clubu U dřevěného zvonu v Praze 10 Kolovratech, které nabízí bioturbo solárium, infrakabinu, masáže a nekuřácké espresso.

2004

Rekonstrukce původně pronajatých prostor ve firemním objektu v Hrnčířích. Další podnikatelský záměr v oblasti služeb. Zřizujeme ruční mytí vozidel, v pořadí již druhý Relax Club a nekuřácký Café Bar U Kroftů.

Rozšiřujeme nabídku sběrny oprav a služeb v prodejně papírnictví o výrobu razítek a vizitek. Zkvalitňujeme zásobovací systém podniků kancelářskými potřebami, servisem jejich techniky, mytím jejich služebních automobilů a relaxačními programy pro zaměstnance.

Po ničivé vlně Tsunami v Asii zahajujeme výrobu záchranářských přívěsů s mobilními úpravnami vody.

2005

Z důvodu neshody mezi zaměstnanci a postupným odrazením klientely rušíme pro nerentabilitu Relax klub „U Dřevěného zvonu“ v Kolovratech. V oblasti servisu provádíme výstavbu satelitní sítě v misi AČR EUFOR v Bosně a následnou pravidelnou údržbu, včetně oprav a údržby kancelářské a spotřební elektroniky. Nyní servisujeme mise KFOR v Kosovu a EUFOR v Bosně.

2006

Pokračuje výroba záchranářské techniky s mobilními úpravnami vody.

Z důvodu konkurence nadnárodních obchodních řetězců a potřeby zachování rentability maloobchodního prodeje v oblasti kancelářských potřeb zmenšujeme samoobsluhu papírnictví na pultový prodej a původní prostor komerčně využíváme. Z důvodu potřeby zachování vyrovnaného rozpočtu redukujeme počet zaměstnanců a najímáme si na velké zakázky externí spolupracovníky pouze po dobu plnění zakázky.

2007

Vyhráváme velkou zakázku na dodávky osvětlovacích a zdrojových přívěsných vozíků pro pražský magistrát.

Prodáváme velkou mobilní úpravnu vody do Mozambiku, kde ji také instalujeme v Selezijánské internátní škole v Maputu.

Papírnictví a servis elektroniky se spolu s ostatními službami stabilizuje.

Dochází k rekonstrukci dílenských prostor a výrobu a servis přesouváme do pronajatých prostor, které najímáme pouze při získání zakázky. Po rekonstrukci původní dílenské a skladové prostory výhodněji komerčně využíváme.

2008

Pokračuje pravidelný servis kancelářské a spotřební elektroniky v misi KFOR v Kosovu. Prodáváme a instalujeme mobilní úpravnu vody Neptun 280 v Kuwaitu na farmě Lulwana v Abdally Farms.

Vyvíjíme nový model záchranářského přívěsu, který poprvé s velkým zájmem odborné veřejnosti a reprezentantů zahraničních armád představujeme světu na mezinárodní vojenské výstavě Defendory 2008 v Athénách v Řecku spolu s velkou mobilní úpravnou vody Neptun.

2009

Oddělujeme od firmy Krofta Uniservis s.r.o. výrobu a prodej záchranářské techniky a mobilních úpraven vody pod samostatnou firmu Rescue Technic s.r.o. Vyhlášená hospodářská a finanční krize komplikuje rozjednané obchody. Vše se komplikuje a odkládá.

2010

Rescue Technic s.r.o. se z praktických důvodů spojuje s W.P.E.,a.s. a vytváří v ní samostatnou divizi Rescue Technic. Rozvíjíme obchod ve Vietnamu, kde dopad krize není. Podnikáme velkou prezentační cestu od severu Vietnamu až na jih a předvádíme úpravnu vody mořské na pitnou. Stavíme nový osvětlovací a záchranářský přívěs s úpravnou vody na palubě. Jedeme na prezentaci mobilní úpravny do Belgie, kde se obchod podařil. Prezentujeme naší techniku v Tunisu ve snaze prorazit na místní trh. Dále info na www.wpe.cz.

2011

Prodej a služby jsou v papírnictví, servisu elektroniky stabilizovány, s mírným vzestupem. Na svatého Martina 11.11.11 v 11 hod, 11 minut a 11 vteřin slavnostně otevíráme Vinotéku Hrnčíře. Otevíráme Svatomartinská vína pečeme Svatomartinské husy a oslavy se protáhnou až do ranních hodin. Největší úspěch slaví vlastní foie gras s Hrnčířským chlebem.

2012

Přebíráme zpět léta pronajatou automyčku pod vlastní správu, rekonstruujeme, opravujeme a natíráme. Noví lidé a kvalitní práce. Snažíme se získat zpět ztracené zákazníky. Ostatní obchod a služby fungují normálně s mírným vzestupem. Vinotéka funguje, zavádíme prodej stáčených vín. Podnikáme další obchodní cestu do Vietnamu. Úspěch stále v nedohlednu.

2013

Vystavujeme v Tunisu na mezinárodním veletrhu Medindustrie naší techniku a pokračujeme v obchodních aktivitách. Automyčka funguje mnohdy až do půlnoci. Snažíme se vyjít vstříc všem zájemcům o mytí. Vinotéka má novou pětikohoutovou pípu s originální ručně vyřezávanou deskou od bzeneckého mistra řezbáře pana Františka Budaře, kterou jsme obdrželi za přední umístění v soutěži o největší výtoč vína v roce 2012.

2014

Po dokončení studia na vinařském institutu jsem z kraje roku absolvoval zkoušky na diplomovaného sommeliera ČR – stříbrnný hrozen a byl přijat do asociace sommelierů ČR. Zakládáme Klub přátel Hrnčíř, z.s. a pořádáme První Hrnčířský Masopust. Bylo hezky a tak se akce povedla. Pivo a víno teklo proudem a snědla se tři prasata.